Psaume 91 en creole. Som/ Psaumes 135. 1 Lwanj pou Seyè a! Fè lwanj Seyè a! Nou tout k'ap sèvi Seyè a, 2 nou tout ki kanpe lakay li, nan kote ki apa pou Bondye nou an, fè lwanj li! 3 Fè lwanj Seyè a, paske li gen bon kè! Chante chante pou li, paske li aji byen ak nou. 4 Se li menm ki te chwazi Jakòb pou moun pa l', se li menm ki te chwazi pèp Izrayèl la ...

eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 127 . Haitian Creole Bible. 1 Se yon chante Salomon pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si se pa Seyè a ki bati kay la, travay moun k'ap bati yo pa vo anyen. Si se pa Seyè a k'ap pwoteje lavil la, travay moun k'ap veye yo pa vo anyen. 2 Sa pa vo lapenn pou nou leve granmaten, pou nou ...

Psaume 91 en creole. eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 145 . Haitian Creole Bible. 1 Se yon chante David te ekri pou fè lwanj Bondye. Bondye mwen, wa mwen, m'a fè konnen jan ou gen pouvwa. M'ap di ou mèsi tout tan tout tan. 2 Chak jou m'ap di ou mèsi. M'ap fè lwanj ou tout tan tout tan.

Haitian Creole Bible. 1 (36:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David, sèvitè Seyè a. (36:2) Peche a pale nan fon kè mechan an: li mete nan tèt li pa gen rezon pou gen krentif Bondye. 2 (36:3) Li kwè li pi bon pase sa l' ye a: konsa, li pa vle rekonèt peche l' yo. 3 (36:4) Tout pawòl nan bouch li se move pawòl, se manti ase l'ap bay.

6 Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, Tu le combles de joie devant ta face. 7 Le roi se confie en l`Éternel; Et, par la bonté du Très Haut, il ne chancelle pas. 8 Ta main trouvera tous tes ennemis, Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. 9 Tu les rendras tels qu`une fournaise ardente, Le jour où tu te montreras; L`Éternel ...Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ...

92 ¶ (92:1) Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. (92:2) Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2 (92:3) Sa bon nèt1 (67:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Sòm sa a se yon chante. (67:2) Tanpri, Bondye, gen pitye pou nou! Voye benediksyon ou sou nou! Fè nou santi ou la avèk nou,Haitian Creole Bible. 1 (36:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David, sèvitè Seyè a. (36:2) Peche a pale nan fon kè mechan an: li mete nan tèt li pa gen rezon pou gen krentif Bondye. 2 (36:3) Li kwè li pi bon pase sa l' ye a: konsa, li pa vle rekonèt peche l' yo. 3 (36:4) Tout pawòl nan bouch li se move pawòl, se manti ase l'ap bay.eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 25 . Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Seyè, m'ap fè lapriyè m' moute devan ou. Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 2 Piga ou fè m' wont, pa kite lènmi yo pase m' nan betiz. 3 Wi, moun ki mete konfyans yo nan ou p'ap janm wont.eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 136 . Haitian Creole Bible. 1 Di Bondye mèsi, paske li gen bon kè. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 2 Di Bondye ki gen pouvwa pase tout lòt bondye yo mèsi. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 3 Di chèf ki pi gwo chèf pase tout chèf yo mèsi. eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 34 . Haitian Creole Bible. 1 (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè. Haitian Creole Bible. 1 (38:1) Se yon sòm David. Pou Bondye pa bliye nou. (38:2) Seyè, pa pini m' lè ou fache! Pa kale m' lè ou an kòlè! 2 (38:3) Ou bat mwen jouk ou blese m'. Ou kale m' byen kale. 3 (38:4) Ou te fache anpil, se sa …1Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2Je dis à l'Eternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un ...

eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 109 . Haitian Creole Bible. 1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Bondye, m'ap fè lwanj ou! Tanpri, pa rete san ou pa di anyen. 2 Yon bann mechan ak yon bann mantò ap pale m' mal.La Bible en Francais > Le livre de Psaumes > Chapitre 130. Note: Cliquez sur un verset, vous serez en mesure de lire ce verset en 3 langues: Français, Anglais, et Créole Haitien. Choisir une autre langue dans le menu à gauche si vous souhaitez lire Psaumes Chapitre 130 Can cette langue... 1 Cantique des degrés. Du fond de l`abîme je t ...Sòm 130. 1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Nan mizè mwen ye a, Seyè, m'ap rele nan pye ou. 2 Seyè, koute m' non! Panche zòrèy ou pou ou tande jan m'ap lapriyè nan pye ou. 3 Si ou t'ap make tout zak nou fè, Seyè, ki moun ki ta ka leve tèt devan ou?

eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 32 . Haitian Creole Bible. 1 Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! 2 Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! 3 Tank mwen pa t' ankò vle ...

Se pou tout Kreyati fè lwanj Seyè a !Credit : Let Praises Rise by ORU Worship || Piano Instrumental by Emmanuel _S Music

Sòm 121 1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a. 3 Li p'ap kite pye ou chape, moun k'ap veye sou ou a p'ap janm dòmi. 4 Moun k'ap veye sou pèp Izrayèl la p'ap kabicha, li p'ap dòmi. 5 Se Seyè a k'ap veye sou ou, l'ap ...3 L`Éternel a fait pour nous de grandes choses; Nous sommes dans la joie. 4 Éternel, ramène nos captifs, Comme des ruisseaux dans le midi! 5 Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d`allégresse. 6 Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Bondye, m'ap fè lwanj ou! Tanpri, pa rete san ou pa di anyen. 2 Yon bann mechan ak yon bann mantò ap pale m' mal. Som/ Psaumes 25. 1 Se yon sòm David. Seyè, m'ap fè lapriyè m' moute devan ou. Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 2 Piga ou fè m' wont, pa kite lènmi yo pase m' nan betiz. 3 Wi, moun ki mete konfyans yo nan ou p'ap janm wont. Men, moun ka soti wont yo, se moun k'ap trayi ou pou gremesi. 4 Seyè, fè m' konnen jan ou vle m ... Psalm 92. . Haitian Creole Bible. 1 (92:1) Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. (92:2) Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2 (92:3) Sa bon nèt pou chak maten nou fè konnen jan ou gen kè sansib, pou chak swa nou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou.

Psaumes pour dormir: Psaumes 27, Psaumes 91, Psaumes 23 (Les Psaumes Puissants)(Versets Bibliques pour Dormir)- Cette vidéo contient quelques prieres puissan...Sòm 121 1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a. 3 Li p'ap kite pye ou chape, moun k'ap veye sou ou a p'ap janm dòmi. 4 Moun k'ap veye sou pèp Izrayèl la p'ap kabicha, li p'ap dòmi. 5 Se Seyè a k'ap veye sou ou, l'ap ...Psaumes 94 Verset 17 - La Bible en Francais la Bible dit: Psaumes 94, Verset 17: Francais: Psaumes 94:17 "Si l`Éternel n`était pas mon secours, Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence."<< 18 >> Kreyol: Som 94:17 "Si se pa t' Seyè a ki te sekou mwen, gen lontan depi mwen ta mouri." English: Psalms 94:17Sòm 91. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 3 Se li menm ki p'ap kite ou pran nan pèlen, ki p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou. 4 L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen p'ap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li: Se sa ki ...91:15 Lè l' rele m', m'ap reponn li. Lè l' nan tray, m'ap la avèk li. M'ap delivre l', m'ap fè yo respekte l'. He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.1 He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty. 2 I will say of The LORD, "He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust." 3 For he will deliver you from the snare of the fowler, From the deadly pestilence. 4 He will cover you with his pinions, Under his wings you will take refuge.Psaume 91:1 In-Context. 1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Eternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ...Psaumes 51 Verset 1 - La Bible en Francais la Bible dit: Psaumes 51, Verset 1: Francais: Psaumes 51:1 Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. "O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions;" 2 >> Kreyol ...Psalm 92. . Haitian Creole Bible. 1 (92:1) Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. (92:2) Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2 (92:3) Sa bon nèt pou chak maten nou fè konnen jan ou gen kè sansib, pou chak swa nou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou.Haitian Creole Bible. 1 (40:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. (40:2) Mwen te mete tout espwa m' nan Seyè a. Li te panche zòrèy li bò kote m', li te tande m' lè m' t'ap rele. 2 (40:3) Li rale m' soti nan twou kote m' t'ap peri a, nan gwo ma labou a. Li mete m' sou gwo wòch la, li fè m' kanpe dwat ankò. 3 (40:4) Li mete yon chante ...eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 145 . Haitian Creole Bible. 1 Se yon chante David te ekri pou fè lwanj Bondye. Bondye mwen, wa mwen, m'a fè konnen jan ou gen pouvwa. M'ap di ou mèsi tout tan tout tan. 2 Chak jou m'ap di ou mèsi. M'ap fè lwanj ou tout tan tout tan.Sòm 130. 1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Nan mizè mwen ye a, Seyè, m'ap rele nan pye ou. 2 Seyè, koute m' non! Panche zòrèy ou pou ou tande jan m'ap lapriyè nan pye ou. 3 Si ou t'ap make tout zak nou fè, Seyè, ki moun ki ta ka leve tèt devan ou?Haitian Creole Bible. 1 (4:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (4:2) Lè m' rele ou, reponn mwen non, Bondye, ou menm k'ap fè m' jistis! Lè m' te nan tèt chaje, ou te vin ede m'. Gen pitye pou mwen.3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu`il veut. 4 Leurs idoles sont de l`argent et de l`or, Elles sont l`ouvrage de la main des hommes. 5 Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point, 6 Elles ont des oreilles et n`entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point, 7 Elles ont des mains et ne touchent ... SOM 91 | PSAUMES 91 EN CREOLE how to get his attention back from another woman; schmitt funeral home : seaford ny; oklahoma murders 1970s. codewars clan; dunkin donuts cold foam caloriesSom/ Psaumes 17. 1 Se yon lapriyè David. Seyè, koute kòz mwen lè m' gen rezon! Pran ka m', lè m'ap rele nan pye ou! Koute m' non, lè m'ap lapriyè ou, paske mwen p'ap bay manti. 2 Se ou menm ki pral fè m' jistis, paske ou wè kote jistis la ye. 3 Ou mèt sonde kè m', ou mèt vin wè m' nan mitan lannwit, ou mèt egzaminen m' tout jan ...Choisir une autre langue dans le menu à gauche si vous souhaitez lire Psaumes Chapitre 113 Can cette langue... 1 Louez l`Éternel! Serviteurs de l`Éternel, louez, Louez le nom de l`Éternel! 2 Que le nom de l`Éternel soit béni, Dès maintenant et à jamais! 3 Du lever du soleil jusqu`à son couchant, Que le nom de l`Éternel soit célébré!

4 Mwen mande Seyè a yon bagay, yon bagay mwen anvi anpil anpil: Se pou m' ta pase tout lavi m' nan kay Seyè a, pou m' ka gade bèl bagay li yo byen, pou m' ka pran tan m' pou m' kalkile nan kay ki apa pou li a. 5 Jou malè tonbe sou mwen, l'a pwoteje m' lakay li. L'a kache m' byen fon nan tanp li a. L'a leve m' mete yon kote pou anyen pa rive m'. Psalm 51. . Haitian Creole Bible. 1 (51:1) Pou chèf sanba yo. Se David ki te ekri sòm sa a (51:2) lè pwofèt Natan te vin pale avè l' aprè adiltè li te fè avèk Batcheba. (51:3) Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a! Tanpri, efase tou sa mwen fè ki mal, paske ou gen kè sansib.Sòm 91. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 3 Se li menm ki p'ap kite ou pran nan pèlen, ki p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou. 4 L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen p'ap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li: Se sa ki ...Sòm 124. Haitian Creole Version. 124 ¶ Se yon chante David pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si Seyè a pa t' kanpe pou nou, ki jan sa ta ye! Se pou pèp Izrayèl la rekonèt sa. 2 Wi, si Seyè a pa t' kanpe pou nou, lè moun yo te leve dèyè nou an, 3 yo ta vale nou tou vivan, lè yo te move sou nou an. 4 Dlo ta kouvri nou ...and show him my salvation.". Psalm 91:1 Hebrew Shaddai. Psalm 91:14 That is, probably the king. Sòm 90. Sòm 92. Sòm 91. Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. 1 Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a. For more than 91 million people, affording typical household expenses is “somewhat difficult” or “very difficult,” according to Census data. By clicking "TRY IT", I agree to receiv...

Haitian Creole Bible. 1 (61:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (61:2) Bondye, tande jan m'ap rele nan pye ou! Koute lè m'ap lapriyè ou! 2 (61:3) Kè m' kase, mwen lwen lakay mwen. M'ap rele ou. Tanpri, mennen m' al chache pwoteksyon sou wòch kote mwen pa ka rive a.Haitian Creole Bible. 1 Mwen renmen Seyè a, paske li tande mwen, li koute lapriyè mwen. 2 Li te panche zòrèy li bò kote m' chak fwa mwen rele l'. 3 Lanmò te fin vlope m'. Privye lanmò te tonbe sou mwen yon sèl kou. Kè m' te kase, mwen te nan gwo lapenn. 4 Lè m' wè sa, mwen rele Seyè a. Mwen di li: -Tanpri, Seyè, delivre m' non!eBibles • Free Downloads • Audio. Psalm 127 . Haitian Creole Bible. 1 Se yon chante Salomon pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si se pa Seyè a ki bati kay la, travay moun k'ap bati yo pa vo anyen. Si se pa Seyè a k'ap pwoteje lavil la, travay moun k'ap veye yo pa vo anyen. 2 Sa pa vo lapenn pou nou leve granmaten, pou nou ...91. Note: Click on any verse, you will be able to read that verse in 3 languages: English, Haitian Creole and French. Choose another language in the menu to the left if you want to read Psalms Chapter 91 in that language... 1 He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty.psaume 91 en creole. 23. 5. 2023 Posted by pricked by thorn swelling; 23 ...how to get his attention back from another woman; schmitt funeral home : seaford ny; oklahoma murders 1970s. codewars clan; dunkin donuts cold foam calories3 L`Éternel a fait pour nous de grandes choses; Nous sommes dans la joie. 4 Éternel, ramène nos captifs, Comme des ruisseaux dans le midi! 5 Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d`allégresse. 6 Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.27 (22:28) Tout nasyon va chonje sa Seyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. 28 (22:29) Se Seyè a ki wa. Se li ki donminen sou tout nasyon. 29 (22:30) Tout grannèg sou latè va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li.1 Nou tout k'ap viv jan Bondye vle l' la, fè kè nou kontan pou sa Seyè a fè. Nou tout k'ap mache dwat devan li, li bon pou n' fè lwanj li. 2 Jwe enstriman mizik pou di Seyè a mèsi! Jwe gita dis kòd la, fè fèt pou li. 3 Chante yon chante tou nèf pou li. Wi, jwe bèl mizik, chante byen fò. 4 Paske, pawòl Seyè a se verite.psaume 91 en creoleContact Us Now. army hail and farewell powerpoint. tforce freight uniforms. amanda taylor obituary; aaron moore newark delaware; should i allow malwarebytes full disk access; mother and daughter killed in virginia; cobb county jail mugshots; wilson county tx jail mugshots; Psaumes 91-95. Louis Segond. 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ... Slow braising is the key to successfully tenderizing very lean eye-of-round steaks. Zesty spices and an aromatic vegetable mixture give this dish its Cajun-Creole zip. This recipe ...Voici un Tehilim/Psaume très actuel que j'ai essayé de vous chanter et traduire de mon mieux en espérant que cela vous touche et vous permette de vous rappro...1 Fè m' jistis, Bondye. Defann kòz mwen kont moun sa yo ki pa konnen ou. Delivre m' anba moun sa yo k'ap bay manti, k'ap fè mechanste. 2 Se ou ki Bondye mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen.Som/ Psaumes 139. 1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Seyè, ou sonde m', ou konnen ki moun mwen ye. 2 Ou konnen lè m' chita, ou konnen lè m' kanpe. Ou rete byen lwen, ou konnen tou sa k'ap pase nan tèt mwen. 3 Mwen te mèt ap mache, mwen te mèt kouche, ou wè m', ou konnen tou sa m'ap fè.Haitian Creole Bible. 1 (47:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm pitit Kore yo. (47:2) Nou tout pèp yo, bat bravo! Fè lwanj Seyè a! Rele ak kè kontan! 2 (47:3) Paske, Seyè ki anwo nan syèl la, se moun ki pa nan jwèt, se moun pou nou pè. Se yon gwo wa k'ap gouvènen sou tout latè. 3 (47:4) Li fè nou dominen sou anpil pèp, li mete anpil ...Som 80 Vese 2 - Bib la en Kreyol Men kisa La Bib di nan Som 80, Vese 2: Kreyol: Som 80:2 "Fè pitit Efrayim, pitit Benjamen ansanm ak pitit Manase yo wè jan ou gen pouvwa. vin delivre nou." << 3 >> English: Psalms 80:2 "Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up your might, Come to save us." Francais: Psaumes 80:2Psaumes/Som 116 Vese 1 en Creole Haitien, Mwen renmen Seyè a, paske li tande mwen, li koute lapriyè mwen. Read Psalms 116:1 in Haitian Creole. Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm.There was a time as Indians when we were proud of our values of pluralism and tolerance. When asked what made him such a prolific painter, even at the age of 91, MF Hussain, known ...

← ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูอ๋อยดอทคอม

Read and study the Bible in Haitian Creole, a language spoken by millions of people in Haiti and abroad. Compare with other versions on BibleGateway.com.

La Bible en Francais > Le livre de Psaumes > Chapitre 22. Note: Cliquez sur un verset, vous serez en mesure de lire ce verset en 3 langues: Français, Anglais, et Créole Haitien. Choisir une autre langue dans le menu à gauche si vous souhaitez lire Psaumes Chapitre 22 Can cette langue... Au chef des chantres. Sur Biche de l'Aurore. Psaume de ...how to unlock holy mantle for the lost; ralph's italian ices corporate headquarters; how to pay cape coral bridge toll; tami hoarders cancer update Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil ... Som/ Psaumes 33. 1 Nou tout k'ap viv jan Bondye vle l' la, fè kè nou kontan pou sa Seyè a fè. Nou tout k'ap mache dwat devan li, li bon pou n' fè lwanj li. 2 Jwe enstriman mizik pou di Seyè a mèsi! Jwe gita dis kòd la, fè fèt pou li. 3 Chante yon chante tou nèf pou li. Wi, jwe bèl mizik, chante byen fò. 4 Paske, pawòl Seyè a se ...Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Nou tout pitit Bondye yo, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen! 2 Fè lwanj non Seyè ki gen pouvwa a! Adore Seyè a nan bèl kay ki apa pou li a! 3 Seyè a fè tande vwa li sou lanmè. Bondye ki gen pouvwa a fè loraj yo gwonde. Seyè a ap mache sou tout lanmè a.can i keep my bt email address; is the duchess of dubbo still alive 2021; when will the frick reopenjeepster commando hardtop for sale; ethereum founder net worth; eat the frog fitness cancel membership; flying to london covid test; examples of alliteration in midsummer night's dreamInvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips Although gainful employment may seemingly represent a source of gratitude durin... InvestorPlace - Stock Market N...

a haunting in venice showtimes near airport stadium 12how much does judge judy maketens gentlemendollar25 off postmates Psaume 91 en creole marathon runner halloween costume [email protected] & Mobile Support 1-888-750-5014 Domestic Sales 1-800-221-3760 International Sales 1-800-241-6523 Packages 1-800-800-5958 Representatives 1-800-323-4463 Assistance 1-404-209-6607. 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est .... irs contact number utah Som/ Psaumes 1. 1 Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye nan …Haitian Creole Bible. 1 (21:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. (21:2) Wa a kontan, Seyè, dèske ou te ba li fòs kouraj. Wa a kontan nèt dèske ou fè l' genyen batay la. 2 (21:3) Ou ba li tou sa l' te renmen. Ou pa t' refize l' sa l' te mande ou. 3 (21:4) Ou vin bò kote l' avèk anpil benediksyon, ou mete yon kouwòn fèt ak bon lò ... are shekeb and emily still together 2023fcr breakpoints d2 Psaumes/Som 91 Vese 7 en Creole Haitien, Mil (1.000) moun te mèt tonbe sou bò gòch ou, dimil... Read Psalms 91:7 in Haitian Creole. Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm. costco santanpisces in the seventh house New Customers Can Take an Extra 30% off. There are a wide variety of options. 1 Se yon chante David pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si Seyè a pa t' kanpe pou nou, ki jan sa ta ye! Se pou pèp Izrayèl la rekonèt sa. 2 Wi, si Seyè a pa t' kanpe pou nou, lè moun yo te leve dèyè nou an, 3 yo ta vale nou tou vivan, lè yo te move sou nou an. 4 Dlo ta kouvri nou, lavalas ta pase sou nou.Haitian Creole Bible. 1 (42:1) Pou chèf sanba yo. Se yonn nan chante pitit Kore yo. (42:2) Menm jan yon bèt anvi bwè dlo larivyè, se konsa mwen anvi wè ou, Bondye. 2 (42:3) Se pa ti anvi mwen pa anvi wè Bondye, Bondye ki vivan an. Kilè m' ava ale pou m' adore Bondye lakay li?3 (42:4) Lajounen kou lannwit m'ap kriye.jeepster commando hardtop for sale; ethereum founder net worth; eat the frog fitness cancel membership; flying to london covid test; examples of alliteration in midsummer night's dream